Trainingen en workshops Positieve Gezondheid

Trainingen ‘Werken met Positieve Gezondheid’

 

 1. Introductie Positieve Gezondheid

De introductie Positieve Gezondheid is generiek en kan in meerdere vormen worden gevolgd:

 1. Individueel: e-learning en persoonlijk coachingsgesprek met een professional die gecertificeerd is voor het werken met Positieve Gezondheid.
 2. Groep: Een cursus bijeenkomst van 2 uur (inclusief het ‘Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk’, dat voor allerlei professionals inspiratie biedt).

 Kosten

  € 249 p.p. of € 2.250 ex btw voor een groep van 10-12 personen

 

 1. Training Werken met Positieve Gezondheid

De training om te werken met Positieve Gezondheid is uitgewerkt in vier leerroutes, die aansluiten bij verschillende soorten werk: werken met groepen, gesprekken voeren, zorgen voor mensen en implementatie in de organisatie.

In elke leerroute wordt de training voorafgegaan door de Introductie Positieve Gezondheid. Daarna volgt het specifieke training deel uit deze leerroute dat hieronder wordt beschreven. Dit omvat 4 werksessies van 2,5 uur (of 6 online werksessies van 1,5 uur).

 Kosten

 € 495 p.p. of € 4.750 voor een groep van 10-12 personen (excl. introductie)

INHOUD Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren

4 sessies van 2,5 uur op locatie 

Deze training kan na de introductie gevolgd worden door professionals die beroepsmatig gesprekken voeren waarin ze Positieve Gezondheid als uitgangspunt willen nemen. Dit kan onder meer zijn in gezondheidszorg, welzijn of de werkgeverssetting. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkondersteuner in de huisartspraktijk, wmo-consulent bij de gemeente of leidinggevende van een team in een organisatie.

 Na hun training hebben deelnemers aan deze leerroute zich de essentie eigengemaakt van het werken met Positieve Gezondheid. Ze kunnen deze vertalen in persoonsgerichte gesprekken, waarin ze hun cliënten, patiënten of klanten uitnodigen om met een brede blik naar binnen te kijken en hun wensen te vertalen in stappen die ze zelf willen zetten.

Resultaten

 •   Deelnemers kunnen de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder   beschrijven en aangeven hoe ze dit in hun eigen werk vormgeven.
 •   Deelnemers hebben meerdere malen gereflecteerd op hun eigen Positieve Gezondheid en kunnen beschrijven wat hun opbrengst daarvan is.
 •   Deelnemers kunnen een werkwijze op basis van het spinnenweb beschrijven, die hun in staat stelt om mensen binnen hun eigen werksetting te laten reflecteren op hun Positieve Gezondheid en hierover met hen in gesprek te laten gaan.
 •   Deelnemers zijn zich bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en zijn bereid een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen.
 •   Deelnemers kunnen een voor henzelf passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stap ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken.
 •   Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun eigen ontwikkelproces en gericht geoefend om dit vermogen te versterken.

Sandra heeft inmiddels ruime ervaring in het geven van trainingen en workshops aan

 • Zorgprofessionals (maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, medewerkers buurtteams, verpleegkundigen, geestelijke verzorgers, wijkregisseurs)
 • Onderwijsprofessionals (docenten MBO en VO)
 • Opzetten van buurtinitiatieven met Positieve Gezondheid
 • Implementaties en coaching Positieve Gezondheid in het Voortgezet Onderwijs.

Wil je hier meer over weten, neem contact op met me!